FINO.BA Blog

Formalno Informalno Neformalno Obrazovanje Blog sekcija

Nedirektivni pristup savjetovanju (po Carl Rogersu)

U osnovi savjetodavnog procesa potpomognutog instrumentom Pasoš kompetencija stoji nekoliko pristupa koje bismo kao savjetnici trebali najprije razumjeti, prihvatiti i stalno ih biti svjesni tokom procesa savjetovanja. Radi se o konstruktivističkom pristupu učenju te o humanističkom pristupu čovjeku. Šta ovo tačno znači i kako se reflektuje na sam proces savjetovanja pogledaćemo u nerednim redovima. Ovo je pokušaj da se u najkraćem spomenu teorijski radovi i razvijene metode vodećih stručnjaka iz ove oblasti te da se u vidu preporuke povežu sa praksom prilikom primjene instrumenta Pasoš kompetencija.

Biti svjestan činjenice, odnosno jednog od osnovnih konstruktivističkih postulata da „moja stvarnost nije ista kao tvoja stvarnost“ i da ne gledamo svi kroz iste naočari svijet oko sebe, ne samo da olakšava profesionalno djelovanje savjetnika, nego omogućava lakšu, zdraviju i jasniju komunikaciju i u svakodnevnom životu. No, vratimo se samom procesu savjetovanja – poštivanje osobe koju savjetujemo znači potpuno prihvatanje činjenice da se pred nama nalazi osoba koja je slobodno biće „sa pravom na dostojanstvo bez obzira na njegovu uspješnost, obrazovanje ili materijalno stanje“ (Janković, 1997.). Nedirektivni pristup savjetovanju, razvijen od strane Karla Rodžersa (Carl Rogers), pruža mogućnost da se u proces savjetovanja integrišu gore navedeni postulati.

Rodžers smatra da se ovakvim pristupom postiže nekoliko stvari:

  • savjetovanoj osobi (klijentu) se pomaže u njihovom sopstvenom rastu, razvoju i prilagođavanju životnim uslovima,
  • savjetovana osoba se stavlja u središte zajedno sa njenim poteškoćama, problemima, ali i sa njenim potencijalima koji kasnije treba da postanu presudni faktori za savladavanje problema (klijentom vođeno savjetovanje),
  • osoba se osposobljava za samostalno i uspješno djelovanje, rješavanje i savladavanje aktuelnih ali i budućih problema. (v. Rogers, 1995.).

S obzirom na to da proces savjetovanja sa Pasošem kompetencija teži da postigne upravo ovdje navedeno, izuzetno širok prostor se otvara za primjenu Rodžersovog nedirektivnog pristupa savjetovanju prilikom korištenja Pasoša kompetencija.

Pogledajmo najprije razliku između direktivnog i nedirektivnog pristupa savjetovanju, predstavljenu u donjoj tabeli:

 

ULOGA SAVJETNIKA

UDIO U RAZGOVORU

REZULTAT

DIREKTIVNI PRISTUP

Određuje cilj i metode za njegovo postizanje

 

 

80%

Trajna ovisnost o savjetniku

Rješava problem

Vraćanje po savjet svaki put kada se pojavi novi problem

Zna kad je problem riješen

Nesposobnost samostalnog nastavka života

NEDIREKTIVNI

PRISTUP

Strpljivo i aktivno sluša

 

 

 

 

 

 

30%

Savjetovana osoba sama identifikuje i definiše problem

Postavlja pitanja da bi pomogao u izražavanju i jasnijem formulisanju problema

Samostalno postavlja ciljeve

Pomaže pri izboru mogućih rješenja, ne nameće

Odlučuje o promjenama koje želi napraviti

Konstatuje pozitivne pomake, pojačava motivaciju

Preduzima akcije

Potiče kreativnost, aktivnost i samostalnost savjetovane osobe

Osoba samostalno ostvaruje ciljeve koje je sama postavila


Za savjetovanje sa Pasošem kompetencija od presudne je važnosti da savjetnik prihvati načela humanističkog pristupa čovjeku te da ne stavlja sebe i svoje subjektivno viđenje stvarnosti iznad savjetovane osobe i njenog viđenja svijeta. Ciljevi savjetovanja sa Pasošem kompetencija su: zajedničko formulisanje cilja savjetovanja iz prespektive savjetovane osobe, omogućavanje savjetovanoj osobi da samostalno sagleda svoja znanja, vještine i kompetencije, omogućavanje savjetovanoj osobi da iz drugačije perspektive sagleda svoja postignuća, definisanje plana za dalji razvoj kompetencija. Kada se u toku samog savjetovanja ostvare ovi ciljevi to savjetovanoj osobi daje novi polet, odnosno jača njeno samopouzdanje, jer uspijeva u samoj sebi prepoznati sve potrebne resurse za prevazilaženje problema, ali i identifikovati svoje slabe tačke na kojima valja dalje poraditi. Sa druge strane, sama činjenica da u okviru direktivnog pristupa savjetovanju savjetnik zauzima glavnu ulogu te gotovo „propisuje“ koji su to naredni koraci, dijeleći tako recepte za rješavanje određenog problema, stavlja savjetovanu osobu u podređen i ovisan položaj. Direktivnim pristupom savjetovanju ne stvara se samostalna, nego submisivna osoba. Kod nedirektivnog pristupa savjetovanju, klijent je u centru samog procesa. Savjetnik je i dalje taj koji je odgovoran za strukturu i tok cjelokupnog procesa savjetovanja, ipak sve drugo je usmjereno na klijenta. Biografija klijenta je u prvom planu, klijenta se osnažuje i omogućuje mu se da samostalno verbalizuje svoj problem, oslobodi se negativnih emocija, sagleda i identifikuje svoja postignuća, identifikuje buduće ciljeve i odredi svoje akcije za postzianje tih ciljeva. Klijent koji u toku samog savjetodavnog pocesa osjeti i uvidi da je u stanju samostalno, uz uz neznatnu pomoć (svega 30% udjela u razgovoru), preći sve navedene korake, ima za budućnost i buduće probleme jedno od najjačih oružja – svjesnost o sopstvenim resursima.

Kako ovo izgleda u praksi i na koji način zapravo pravimo konkretnu razliku između direktivnog i nedirektivnog pristupa savjetovanju, vidjećemo u slijedećoj tabeli:

 

DIREKTIVNO SAVJETOVANJE

 

NEDIREKTIVNO SAVJETOVANJE

savjetnik kaže, ukazuje, upućuje

savjetovatelj pita

savjetnik drži glavnu riječ 

savjetovatelj sluša i pokazuje razumijevanje

savjetnik kritikuje

savjetovatelj cijeni

savjetnik određuje 

savjetovatelj strukturira 

orijentisanost ka problemu

orijentisanost ka riješenju

gotovo samostalan rad savjetnika na rješavanju problema

zajednički rad na rješavanju problema

analiza slabosti

naglašavanje kvaliteta i sposobnosti

fokusiranje na nedostatke

korištenje ličnih resursa

          

Aktivno slušanje, empatija, poštovanje drugog i drugačijeg, tolerancija, autentičnost/iskrenost, zainteresiranost i jasnoća poruka osnovni su preduslovi za uspješno savjetovanje.

Aktivno slušanje i jasnoća poruka pretpostavljaju usklađenost sopstvenog verbalnog i neverbalnog govora. Kako je naš neverbalni govor zapravo jako teško kontrolirati, jer se on dešava podsvjesno, najbolji način za usklađivanje vrebalnog izražavanja i neverbalnog govora je iskrenost, odnosno autentičnost. Pokušavamo li obmanuti klijenta, govoreći stvari koje ne mislimo, naše će tijelo odaslati suprotne poruke, što će klijenta zbuniti i dovesti do neugodne i neprijatne atmosfere, te stvaranja nepovjerenja. Empatija je sposobnost da se stavimo u ulogu onog drugog i razumijemo njegove osjećaje. Kako bismo ovo postigli od izuzetne važnosti je aktivno slušanje i poštivanje sistema osobe koja je pred nama. Svoje vrijednosti i svoje poglede na svijet u toku procesa savjetovanja treba ostaviti po strani. S obzirom da je klijent u centru procesa savjetovanja važno je razumjeti njegove osjećaje i shvatiti njegove sisteme vrijednosti, kako bismo kao savjetnici mogli upravljati procesom savjetovanja. U praksi u ovom slučaju pomaže parafraziranje. Čak iako se ne slažemo sa klijentovim stavovima, potrebno ih je prihvatiti i dati do znanja klijentu da ga slušamo, ne nametati svoje stavove.

Primjer:

Klijent: Kada sam saznala da sam pala na ispitu, srušio mi se svijet. Bila sam jako uznemirena i plakala sam. Možda ću morati obnoviti ovu godinu.

Savjetnik (nedirektivni pristup): Zabrinuti ste jer biste mogli ponavljati godinu.

Savjetnik (direktivni pristup): Ma dajte, pa svaki student je bar jednom pao na ispitu. Zar ne možete ponovo polagati?

Savjetnik koji koristi nedirektivni prsitup izgovorenom rečenicom pokazuje klijentu da razumije njegova osjećanja, pokazuje mu da ga je aktivno slušao, prihvata i cijeni zabrinutost klijenta, pokazuje zainteresiranost za problem. Dok, savjetnik koji koristi direktivni pristup potpuno negira osjećaje svog klijenta, proglašava ih neprimjerenim („ma dajte“) dajući primjer svih ostalih studenata koji su bar jednom u životu pali na ispitu, zapravo ne olakšava, nego proglašava smiješnim problem s kojim se klijent susreće. Ovo vodi nastanku nepovjerenja i neugode, a samim tim i neuspješnom savjetovanju.

Koištenjem nedirektivnog pristupa kojeg je do u tančine razradio Rodžers dajemo klijentu šansu da sam pronađe riješenja za svoje probleme, dok savjetovatelji zapravo igraju ulogu „katalizatora“ ili bolje rečeno, samo su sredstvo za napredak klijenta. U praksi se nedirektivni pristup odlikuje: jednostavnim govorom, usklađenošću riječi, glasa i tijela, opuštenim i otvorenim položajem tijela, otvorenim pogledom, prikladnim izrazima lica i prikladnim pokretima, svjesnošću i osjetljivošću na lični prostor, parafraziranjem, empatiziranjem, postavljanjem otvorenih pitanja, korištenjem cirkularnih pitanja u svrhu promjene perspektive savjetovane osobe, izbjegavanjem sugestivnih pitanja, izbjegavanjem nagomilanih pitanja, izbjegavanjem procjenjivanja ili ocjenjivanja postupaka, ponašanja ili planova savjetovane osobe.  

Samo kontunuirana savjetodavna praksa, refleksija o sopstevenim postupcima nakon svakog savjetovanja i kolegijalna supervizija mogu pomoći pri potpunom prihvatanju Rodžersovih smjernica za provođenje nedirektivnog savjetovanja.

_____________________________________________________________ 

Literetura:

J.Janković, Savjetovanje nedirektivni pristup, Alinea. Zagreb, 1997

C.R. Rogers, Kako postati ličnost, Nolit. Beograd, 1995.      

Materijali sa seminara održanih 2012-2013.     

Ocijeni ovaj blog zapis:
Koristi popunjavanja „Pasoša kompetencija“ za zapo...
Važnost opažanja u radu sa Pasošem kompetencija

Povezani postovi

Komentari 2

 
Željko Kusturić u Utorak, 06 Decembar 2016 08:03

Hvala Amra. Svaki tekst koji doprinosi uspjesnijem savjetovanju je koristan za sve. Upravo se potvrdjuje ona stara izreka: "Necu poklanjati svaki dan korpu ribe, naucicu ih da pecaju". Pozz

Hvala Amra. Svaki tekst koji doprinosi uspjesnijem savjetovanju je koristan za sve. Upravo se potvrdjuje ona stara izreka: "Necu poklanjati svaki dan korpu ribe, naucicu ih da pecaju". Pozz
Amra Muratović u Utorak, 06 Decembar 2016 09:30

Dragi Zeljko, hvala tebi! Na pohvalama i na tome sto si tako dobar savjetnik!

Dragi Zeljko, hvala tebi! Na pohvalama i na tome sto si tako dobar savjetnik!
Already Registered? Login Here
Guest
Utorak, 18 Septembar 2018

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de