FINO.BA Blog

Formalno Informalno Neformalno Obrazovanje Blog sekcija

Pasoš kompetencija je prvi korak u oblasti priznavanja informalnog i neformalnog učenja

Pasoš kompetencija je prvi korak u oblasti priznavanja informalnog i neformalnog učenja

Petog aprila 2016. godine objavljeno je istraživanje njemačkog saveznog Instituta za stručno obrazovanje u vezi sa uspostavljanjem sistema za priznavanje informalnog i neformalnog učenja. Saopšetnje za javnost BIBB-a donosimo u nastavku 

(kurtoazni prijevod)

Saopštenje za javnost

njemačkog saveznog Instituta za stručno obrazovanje (BIBB)

 5. april 2016.

15/2016

 

Većina eksperata  pozitivno se izjašnjava o uspostavi državnog sistema za priznavanje kompetencija

Rezultati BIBB-ovog istraživanja o informalnom i neformalnom učenju provedenog među ekspertima za stručno obrazovanje

 

U Njemačkoj se velika pažnja posvećuje informalnom i neformalnom učenju. Tri četvrtine stručnjaka za stručno obrazovanje smatraju da je neophodno više pažnje poklanjati individualnim rezultatima učenja, posebno onom učenju koje se odigrava van škola, van mjesta na kojima učenici obavljaju praksu ili van visokoškolskih ustanova. 70 % ispitanih stručnjaka zalažu se za uspostavu jedinstvenog državnog sistema za priznavanje znanja stečenih van formalnog školskog sistema.

Ovo su rezultati istraživanja koje je sproveo njemački savezni Institut za stručno obrazovanje (BIBB) u saradnji sa Bertelsmann fondacijom. Ispitano je više od 300 stručnjaka u oblasti stručnog obrazovanja. Više od 80% ispitanika iz istraživačkog i obrazovnog sektora i sindikalnih udruženja se slaže sa uspostavljanjem državnog sistema za priznavanje stručnih kompetencija. Čak i ispitanici iz oblasti proizvodnje (oko 73%) i predstavnici komora (oko 62%) daju potporu ovome. Među ispitanicima su se našli i predstavnici udruženja poslodavaca te srednjih stručnih škola. Oni su nešto suzdržaniji – 48% poslodavaca i 50% predstavnika škola daje potporu ideji organizovanja državnog sistema za priznavanje informalno i neformalno stečenih kompetencija.

  

Predsjednik BIBB-a, prof. dr Friedrich Hubert Esser naglašava: „Da bi se iskoristili do sada potpuno neiskorišteni potencijali osoba koje su svoje kompetencije stekle informalnim putem, potrebne su nam poboljšane mogućnosti formalnog priznavanja ovako stečenih znanja i vještina. No, za ovakvo unapređenje kulture priznavanja informalno stečenih kompetencija, neophodan je zajednički i usklađen rad svih aktera koji su u vezi sa obrazovnim procesima.”   

Tri četvrtine ispitanika naglašavaju da se putem priznavanja informalnog i neformalnog učenja, poboljšavaju šanse za zapošljivost pojednica. Ovo se posebno odnosi na osobe sa niskim stepenom formalnog obrazovanja. „Nedostajuća formalna kvalifikacija predstavlja baš za ove osobe prepreku koju je nemoguće prijeći i spriječava ih na njihovom putu u svijet rada, iako oni posjeduju neka stručna znanja i iskustvo primjene istih, ali ne posjeduju formalnu kvalifikaciju. Jedinstven sistem priznavanja informalno stečenih znanja, vještina i kompetencija pomaže prije svega osobama koje do sada nisu bile u mogućnosti da svoja znanja i vještine potkrijepe odgovarajućim ‘papirom’ ”, pojašnjava dr Jörg Dräger, Predsjedavajući Bertelsmann fondacije.

 

Po mišljenju grupe autora ovakav sistem priznavanja poboljšao bi i šanse za kvalificirano zapošljavanje velikog broja izbjeglica u Njemačkoj, koji uglavnom dolaze bez formalne kvalifikacije. Prema mišljenjima stručnjaka od ovoga neće profitirati samo tražioci posla, nego i poslodavci i preduzeća.  Oko 60% ispitanika iz preduzeća polazi od pretpostavke da bi ovo bila smislena mjera za reduciranje nedostatka kvalitetne i stručne radne snage.

Instrument koji se sada koristi za identificiranje i prepoznavanje kompetencija ProfilPASS (Pasoš kompetencija) zasniva se u velikoj mjeri na samoevaluaciji i zbog toga je izložen kritikama stručnjaka kao nedovoljan za priznavanje kompetencija. On može i treba predstavljati prvi korak – identificiranje znanja, vještina i kompetencija. Čak ni tzv. stručni ispit za priznavanje vještina do sada nije bio dovoljan stručnjacima. Zbog toga sudionici istraživanja akcenat prilikom priznavanja  i vrednovanja kompetencija stavljaju na korištenje testnih postupaka i praktičnih proba rada, jer su reference koje neka osoba ima ili preporuke koje donosi sa sobom nedovoljne.

 

Oko 40% ispitanika zalaže se za to da jedinstveno priznavanje informalno i neformalno stečenih kompetencija treba da rezultira izdavanjem priznatog certifikata, koji bi po važnosti bio jednak svjedočanstvu iz formalnog sistema obrazovanja. Velika većina ispitanika zalaže se za priznavanje djelimičnih kvalifikacija i smatra da bi u sistemu priznavanja informalno i neformalno stečenih kompetencija velika pažnja trebala biti poklonjena ostvarivanju prava na pristupanje ispitu. Certificiranje informalnog i neformalnog učenja trebalo bi, po mišljenju stručnjaka prepustiti „partnerima sa uvjerljivim i pozitivnim imidžom“, kako bi se osiguralo prihvatanje, priznavanje i korištenje ovih certifikata na tržištu rada.

 

Postupak priznavanja informalnog i neformalnog učenja treba biti praćen savjetovanjima i financijskom podrškom za marginalizirane ciljne grupe. Eksperti smatraju da se ovi troškovi trebaju podijeliti između osobe zainteresovanih za postupak priznavanja uz subvenciju od strane javnog sektora i privrede.

Vijeće Evropske unije u preporuci iz decembra 2012. godine daje zadatak državama-članicama da do kraja 2018. godine razviju nacionalna pravila i propise za priznavanje informalnog i neformalnog učenja. Oko 70% ispitanika sumnja da će se ovo zaista ostvariti u Njemačkoj do kraja 2018. godine.

 

BIBB istraživanje provedeno je u augustu i septembru 2015. godine u okviru “Ekspertnog monitroringa stručnog obrazovanja”. Radi se o već etabliranom online-sistemu anketiranja koji je razvio BIBB sa ciljem da u sto kraćem roku izvrši ispitivanje eksperata o aktuelnim temama kako bi mišljenja stručnjaka bila dostupna za obrazovno-političku diskusiju.

Detaljni rezultati istraživanja mogu se naći na linku www.bibb.de/de/671.php

Ocijeni ovaj blog zapis:
Brošura „Moje kompetencije, moja šansa za uspjeh“
Koristi popunjavanja „Pasoša kompetencija“ za zapo...

Komentari 2

 
Almir Paočić u Utorak, 12 April 2016 22:01
Odlično!

Odlično!

Odlično!
Almir Paočić u Utorak, 12 April 2016 22:01

Odlično!

Odlično!
Already Registered? Login Here
Guest
Utorak, 18 Septembar 2018

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de