FINO.BA Blog

Formalno Informalno Neformalno Obrazovanje Blog sekcija

Pasoš kompetencija i ja

Pasoš kompetencija i ja

“Tajna uspjeha u životu nije da čovjek radi ono što voli, već da voli ono što radi.”

                                                       Teodor Ruzvelt

                                                 

                                          Pasoš Kompetencija  &  ja     

                                                                    (ili: Pasoš kompetencija u mom životu)

 

Kako je počelo? Pitanjem rukovodioca filijale da idem na seminare i obuku. Čitanjem dopisa malo sam saznao, a onda sam na netu 

saznao mnogo više. Probudilo se interesovanje. Kao praktitant cjeloživotnog učenja vidio sam sebe kao učenika i kao učitelja. 

I tako je počelo prijateljsko putovanje Pasoša kompetencija i moje malenkosti.

Stručan i dobar savjetnik me uveo u tajne samospoznaje kroz iskren i prijateljski razgovor. Kada kažem čovjeku, koga prvi put vidim, 

toliko ličnih stvari znači da sam ga procijenio kao profesionalca i povjerljivu osobu.

Seminari, novi dobri ljudi i prijatelji. Ovo je prva korist svake obuke i edukacije. Nova saznanja i iskustva su proširila moje vidike i 

otvorili nove mogućnosti. Naravno, bilo je prepreka, ali sve što se postiže sa mukom je slađe i draže. 

Stručno i profesionalno osoblje, iskrene i kooperativne kolege, sadržajna i kvalitetna obuka, sve je dovelo do sertifikata. 

To je bio samo prvi korak u zajedničkom životu Pasoša kompetencija i mene.

 

Ogromna želja se javila da i ja pomognem drugim ljudima primjenom Pasoša kompetencija. Opet naizlazim na nesuglasice i tehničke 

probleme. Nisam odustajao. Konačno, 25.06.2015.godine počinjem savjetovanja. Suština pristupa bilo kojem poslu je upravo ono 

što je Teo rekao, a istakao sam prije naslova. Sa druge strane, poimanje uspjeha je danas djelimično izgubilo smisao. 

Izokrenuti sistem vrijednosti je definisao uspjeh kao materijalno bogatstvo, političke i društvene funkcije, ugled zasnovan na moći i 

vlasti... Moje shvatanje uspjeha je život sa drugim ljudima. Uspjeh je razumijevanje porodice, saradnja sa kolegama, prijateljstva i 

poznanstva, altruizam, empatija, stalno povećanje broja poznanika i prijatelja. Kroz život i rad to se i provodi, a kroz savjetovanja 

Pasoša kompetencija razvija i podiže na jedan novi nivo.

 

Sa prvim promocijama Pasoša kompetencija (promocija poslodavcima praćena medijski i u okviru Zavoda za zapošljavanje) shvatio 

sam da su nezaposlena lica i poslodavci zainteresovani za Pasoš kompetencija. Bilo je i još uvijek ima interesovanja i zaposlenih, 

ali njima ne mogu posvetiti vrijeme. Nezaposlena lica su pokazala interesovanje u različitom stepenu. 

Od pitanja “Šta je to?” do konstatacija “Upoznat/a sam sa Pasošem kompetencija i želim proći savjetovanje”, obraćaju 

mi se nezaposlena lica različite starosti i kvalifikacija. 

Svako ko mi se obratio dobio je 15-20 minuta objašnjenja i razgovora. Da bih bio siguran da “ima materijala” za rad 

napravio sam Anketni list-upitnik u kojem sagledavam mogućnosti klijenta za uspješno savjetovanje. 

Kada već pominjem pojam klijente, to su nezaposlena lica. Ali to su i poslodavci, ustanove, institucije, mediji, lokalna uprava itd. 

Poslodavci su posebna tema. U mojim prvim stavovima sam istakao da ne želim situaciju kada nezaposleno lice predoči poslodavcu 

Potvrdu Pasoša kompetencija da uslijedi pitanje: “Šta je ovo?”. Želim da poslodavac aplikanta za posao pita: “Imaš li Potvrdu 

Pasoša kompetencija?”. Naravno da za poslodavca Pasoš kompetencija predstavlja izvor informacija o mogućnostima zaposlenih 

radnika. 

 

Vratimo se nezaposlenim licima. Po izboru i formiranju grupe, organizujem grupni info-seminar. Uz prezentaciju i objašnjenja, 

pokušavam da zainteresovanim licima približim tematiku. Iniciram ih na pitanja, jer pretpostavljam šta ih interesuje, ali su još uvijek .

“zatvoreni” i ustručavaju se od pitanja. Mnogi dolaze zbunjeni sa mnoštvom pitanja u sebi. 

Fokus rada je na interesima nezaposlenih lica koji imaju primarni cilj zasnovati radni odnos i savjetovanje vide kao jedan od načina 

za postizanje cilja. Ali, savjetovanje je mnogo više od toga. Stavovi se mijenjaju na kraju savjetovanja. 

Prvi zadatak savjetnika je da uspostavi sa savjetovanom osobom dvosmjernu komunikaciju zasnovanu na uzajamnom povjerenju. 

“Probuditi” klijenta i pomoći mu da postane svjestan sebe, svojih mana i kvaliteta. Ne da prikrije mane, nego da ih eliminiše ili 

smanji na najmanju moguću mjeru, a da istakne i usavrši kvalitete.

Zajedno ćemo sklopiti slagalicu i dobiti sliku koje savjetovana osoba nije bila svjesna i koja će je prijatno iznenaditi. 

Sa znatno jačim samopouzdanjem savjetovana osoba izlazi nakon svakog sastanka/savjetovanja. Nismo svi isti i svaka osoba zahtjeva 

drugačiji pristup i metodologiju rada, kao i vrijeme potrebno za savjetovanje. Svakoj osobi se treba posebno prilagođavati u cilju 

uspješnog vođenja savjetovanja i usmjeravanja ka zajedničkom cilju. Posebno je značajno naglasiti da postavljena granica ostavlja 

utisak povjerenja i prijateljstva po završetku savjetovanja. Prva savjetovanja su bila prilično “teška” i trebalo je puno energije. 

Vremenom, kako završavam savjetovanja sve postaje lakše. Praksa usavršava znanja i vještine.

Kada se okrenem i pogledam početke, sada nakon pola godine, osjetim se sretan i zadovoljan postignutim. Znam da mogu uspješno 

savjetovati nezaposlene osobe pored svih prepreka i neophodnog dodatnog angažovanja. Ne smeta mi ni hodanje do CISO centra, 

gdje obavljam savjetovanja, ni vrućina ili hladnoća u kancelariji, niti rad u slobodno vrijeme. Sve u okviru radnih zadataka, a najveća 

nagrada je iskrena zahvalnost savjetovanih osoba. 

 

Nastavljam živjeti i raditi na principima citiranim na početku i kraju teksta.

 

                                                                                                        “Kakve su ti misli, takav ti je život”

                                                                                                                                              Starac Tadej

                                                           

                                                                        

                                

Ocijeni ovaj blog zapis:
Nedavni komentar u ovom postu
Guest — Jasmina Kalac
Najiskrenije cestitke za predan rad Zeljku,takodje i Almiru i naravno najboljoj grupi kao i predavacima predavacima .
srijeda, 06 Januar 2016 22:59
Nastavi čitati
21820 pregleda
1 Komentar

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de