Druga generacija savjetnika za Pasoš kompetencija

FINO.BA

Sedamdesetčetiri kandidata prijavila su se na obuke izražavajući tako svoj interes da nešto više saznaju o instrumentu Pasoš kompetencija.

 

U periodu juni-decembar 2014. uspješno su provedene obuke u 5 gradova u Bosni i Hercegovini, a na ispitu organizovanom u februaru 2015. godine 52 kandidata su bila uspješna i zavrijedila certifikat za savjetnika za Pasoš kompetencija.

 

U cijeli proces su bile uključene službe za zapošljavanje KS, ZDK, BPK, USK i HNŽ, Zavod za zapošljavanje RS, Centri za socijalni rad RS, pedagozi, psiholozi i nastavnici iz srednjih i osnovnih škola, APOSO, individualni kandidati koji rade u NGOs koje se bave neformalnim obrazovanjem te mnogi drugi aktivni akteri obrazovnog diskursa.

U martu 2015. novim savjetnicima su svečano dodijeljeni certifikati, pa je sada u Bosni i Hercegovini ukupno sedamdeset osoba koje mogu pružiti profesionalno savjetovanje sa Pasošem kompetencija.

Njihova imena, lokacije na kojima rade i kontakte možete pronaći OVDJE.

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de