Projekat MOJ START

FINO.BA

 

12102015 2Mnogi mladi u BiH su određeni rezignacijom i nemaju perspektivu. Emigracija u zapadnu Evropu naizgled preostaje kao jedina nada za bolje sutra. Očigledan nedostatak adekvatnih radnih mjesta se čini nepremostivom preprekom. Istovremeno postoji mnoštvo ljudi koji su svjesni svog formalnog obrazovanja, ali nedovoljno svojih ličnih kompetencija.

Sa projektom MOJ START Vas osposobljavamo da otkrijete vlastite resurse i danas krenete u budućnost. Ovo se dešava kroz različite alate (Pasoš kompetencija (PK), Poduzetnička garaža (PG), Praksa na farmi (PF), Focus Business School (Škola fokusirana na biznis - FBS) i pratnja konkretnih projekata, koji odgovaraju trenutnoj situaciji). Kroz umrežavanje možemo uključiti ponude partnerskih organizacija radi boljeg dobitka.

Pasoš kompetencija

Nudimo sistematsku analizu, identifikaciju i dokumentovanje sposobnosti, vještina i kompetencija korisnika stečenih u okviru formalnog školovanja, ali i putem neformalnog obrazovanja i informalnog učenja.

Poduzetnička garaža

Poduzetničko djelovanje počinje idejom za određenu ponudu, uslugu ili proizvod. Tako su mnoga poduzeća počela s malim stvarima. U PG želimo implementirati i realizovati nove i već postojeće poslovne ideje učesnika.

Praksa

U saradnji sa poduzećima stvaramo nove mogućnosti da korisnici praktično primijenjuju vlastite kompetencije. Jedna od opcija je rad na farmi.

Focus Business School (FBS Sarajevo)

Ovom ponudom želimo probuditi poduzetničko djelovanje učesnika i trenirati ih sa vjerovanjem da će rezultatom mnogi ljudi izbjeći siromaštvu i podići individualno i društveno samovrednovanje i samopoštovanje.

Početni uslovi:

 • Spremnost na dugotrajan proces u kojem učesnik reflektira samoga sebe
 • Spremnost suočiti se sa vlastitim vrlinama i slabostima

Šta nudimo:

 • Savjetovanje u izradi vlastitog profila kompetencija
 • Poduzetnička garaža
 • Povezivanje sa Focus Business School i praksa na farmi

Cilj:

Svaki učesnik kroz obradu profila kompetencija treba razviti predstavu o vlastitim resursima i biti u stanju odgovoriti na sljedeća pitanja:

 • Ko sam ja?
 • Šta mogu?
 • Kako to mogu upotrijebiti i prenijeti na druge?

Cijena:

 • Učesnici bez redovnih primanja mogu besplatno koristiti usluge

Kontakt osobe:

 • MOJ START (Projekat UG Nada Mladima), Sarajevo-Ilidža
 • Kontakt osoba: Dr. Reinhold Harms (061798850)

Prijava:

 • Od 1. Oktobra (po dogovor verovatno druga polovina oktobra)

 

 

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de