KISS (Knowing Interests – Showing Skills)

FINO.BA

KISS slika

Njemački institut za obrazovanje odraslih (DIE) bio je nosilac projekta KISS u kojem su sudjelovale organizacije iz Francuske, Slovenije, Španije, Irske i Bosne i Hercegovine.

U okviru projekta, provedenog od oktobra 2013. do oktobra 2015. godine, ispitane su mogućnosti primjene njemačkog instrumenta ProfilPASS u drugim zemljama.

Kako je GIZ-projekat „Podrška obrazovanju odraslih“ još 2011. godine uspostavio uspješnu bilateralnu saradnju sa DIE, postupno izrađivao i implementirao prijedloge za korištenje instrumenta ProfilPASS u Bosni i Hercegovini, te izradio bosanskohercegovačku verziju instrumenta – Pasoš kompetencija, iskustva stručnjaka iz BiH bila su vrlo cijenjena u okviru KISS projekta.

Na završnoj Konferenciji projekta održanoj u Hamburgu u oktobru 2015. godine, savjetnici i multiplikatori za Pasoš kompetencija Ines Štimjanin, Elvedina Sabitović i Mladen Filipović predstavili su bosanskohercegovački model obuka za savjetnike za Pasoš kompetencija, te sve izrađene priručnike, alate i modele koji se u Bosni i Hercegovini koriste u okviru savjetovanja za Pasošem kompetencija.

Tokom Konferencije zaključeno je da bosankohercegovački savjetnici za pasoš kompetencija imaju najširi spektar ciljnih grupa sa kojima rade savjetovanja te su uspostavljeni prvi koraci u ostvarivanju bilateralne saradnje sa organizacijama iz Slovenije i Irske.

Ukupni rezultati projekta KISS financiranog od strane Evropske Komisije kroz program Leonardo da Vinci Transfer of Innovation ocijenjeni su vrlo visokom ocjenom 9,25 (max.10) što predstavlja izuzetno dobre preduslove za nastavak već uspostavljenih saradnji i unapređenje postignutih rezultata.

 

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de