Jedinstvena organizacija mladih (JOM) Jelah nudi savjetovanja sa Pasošem kompetencija

FINO.BA

Jedinstvena organizacija mladih (JOM) Jelah počela je sa implementiranjem projekta CERK i nudi savjetovanja za rad sa Pasošem kompetencija.

Centar za razvoj karijere mladih (CERK), sa područja općine Tešanj, nastoji da razvije i uspostavi funkcionalne programe zapošljavanja, te zagovara obrazovne programe koji su u skladu sa potrebama zajednice i tržištem rada, sve u cilju riješavanja problema nezaposlenosti mladih u ovoj općini.

Omladinsko poduzetništvo je prepoznato kao ključni mehanizam u izgradnji okruženja u kome će podsticanje zapošljivosti voditi ka jačanju konkurentnosti mladih sa područja općine Tešanj na tržištu rada.

Projekat će kroz sljedeće elemente doprinijeti realizaciji postavljenog cilja: CERK Profesionalna orijentacija, CERK Biznis akademija, CERK Info desk, CERK Klub za tražanje posla, CERK Biznis servis.

U sklopu CERK Klub traženje posla realizirat će se moduli programa „Mladi na tržištu rada“.

„Mladi na tržištu rada“ predstavlja program ekonomskog osnaživanja mladih kroz jačanje kapaciteta za njihovo aktivno traženje i zadržavanje posla, te poticanje interakcije i stvaranje prilika za nezaposlene mlade da razvijaju mrežu poslovnih veza i kontakata kako bi se upoznali sa poslovnim svijetom i funkcionisanjem tržišta rada.

Učešće u programu će pomoći nezaposlenim mladim osobama da identifikuju i primjene usvojene vještine i kompetencije neophodne za aktivno traženje posla te da bolje razumiju osnovne kriterije, prakse i politike zapošljavanja poslovnih subjekata.

Ovim programom predviđeno je pet modula, čija će implementacija trajati šest mjeseci, među kojima je jedan modul posvećen individualnom savjetovanju polaznika programa sa Pasošem kompetencija.

Jedan od uposlenika JOM Jelah prošao je petomjesečnu obuku GIZ-ovog projekta „Podrška obrazovanju odraslih“ i uspješno položio ispit za savjetnika za Pasoš kompetencija.On je već započeo proces izrade Pasoša kompetencija sa nekoliko polaznika programa „Mladi na tržištu”.

Intervju urađen sa prvim korisnicima Pasoša kompetencija pokazao je da korisnici na Pasoš gledaju kao na sredstvo koje omogućava njima, ali i budućim poslodavcima, uvid u vlastite sposobnosti, vještine, stručne kompetencije i ličnost; na način da bolje upoznaju sebe, svoje slabosti, te kako da upravo svoje slabosti pretvore u svoje snage. Smatraju da je to idealan način za samoprocjenu i određivanje onoga u čemu su najbolji, te da će im Pasoš kompetencija omogućiti jasniju sliku o sposobnostima i olakšati proces profesionlne orijentacije.

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de