Održan treći modul edukacije za predstavnike 15 ponuđača neformalnih obuka

U periodu od 11. do 13. maja održan je treći modul edukacije za predstavnike 15 ponuđača neformalnih obuka koji su uključeni u projekat „Podrška obrazovanju odraslih“, u sklopu radne linije „Osposobljavanje i usavršavanje“.

Svrha edukacije usmjerena je ka jačanju kapaciteta ponuđača neformalnih obuka, kako bi se posloprimaocima osigurali kvalitetni programi usavršavanja.

Predavači trećeg modula bili su prof. dr. Rolf Arnold i dipl. ped. Hans-Jürgen Wiergerling, koji su pomoću svoga bogatog iskustva u sektoru, približili teme modula samim učesnicima.

Teme trećeg modula ticale su se redefiniranja puta didaktike koja sve više postavlja imperativ na žive metode učenja, što se ogleda i u konačnom cilju – učenje koje je usmjereno na omogućavanje doživljavanja sadržaja.

Od učesnika ovoga modula tražilo se promišljanje o vlastitoj metodičkoj praksi, što je i vodilo ka obradi teme modula, a to je obrazovno savjetovanje i savjetovanje u svrhu otkrivanja kompetencija.

Fokus je stavljen na žive metode učenja i savjetovanje u procesu učenja, jer se funkcija podučavanja mijenja sve više u funkciju savjetovanja u procesu učenja.

Nije više dovoljna samo orijentacija prema sadržaju u procesu učenja, jer sadržaji zastarijevaju, a od isključivog usvajanja sadržaja ne nastaju kompetencije.

Prepoznavanje značaja metodičke raznolikosti i njihove upotrebe omogućit će učesnicima obuka njihovo vlastito doživljavanje i time povezano sticanje vlastitih iskustava, što je bio i jedan od zaključaka učesnika ovoga modula.

Naredni, četvrti modul edukacije odnositi će se na marketing obuka, te je njegova realizacija planirana za početak septembra.

 

Priručnici

Priručnik za rad u Call centru

Priručnik za administrativno-finansijskog asistenta

Priručnik za dadilje

Priručnik za tehničke crtače armature

Priručnik za upravljanje električnim i elektronskim otpadom

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de