Završena prva obuka implementatora energetske efikasnosti

Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis je uspješno realizirao prvi program obuke za ‘Implementatore energetske efikasnosti’ u okviru projekta „Podrška obrazovanju odraslih u BiH“ koji predstavlja zajedničku inicijativu Njemačog društva za međunarodnu saradnju - GIZ i Švicarske agencije za razvoj i saradnju - SDC.

Trodnevni program obuke za ”Implementatore energetske efikasnosti” je dizajniran sa ciljem da obogati obim kompetencija trenutno zaposlenih osoba, a nezaposlenim da pruži mogućnost da prilikom apliciranja na radno mjesto pokažu posebne kvalifikacije kao dodatnu komparativnu prednost.

Uposlenici koji su već zaposleni u firmama na nekim drugim radnim mjestima se kroz dodatnu obuku osposobljavaju za izvođenje internih audita (odnosno procjena energetske efikasnosti), snimanje situacije i predlaganje mjera za smanjenje potrošnje energije.

Procjenjuje se da se samo u firmama i zgradama institucija u BiH provođenjem mjera energetske efikasnosti, koje ne zahtjevaju nikakva investiciona ulaganja, može postići cca 15% uštede u potrošnji energije na godišnjem nivou.

Obuku za „Implementatore energetske efikasnosti“ uspješno je završilo 16 polaznika u periodu 13.-15. decembar 2012. godine, na dvije lokacije (Hotel Sarajevo, Sarajevo i Centar za energetsku efikasnost, Pazarić).

Obuka se sastojala iz tri modula:

  • Modul I: Osnovni pojmovi i značaj energetske efikasnosti
  • Modul II: Procjena energetske efikasnosti kroz vizuelni pregled objekta
  • Modul III: Osnovni elementi i tehnike za procjenu energetske efikasnosti

Moduli su koncipirani kao optimalna kombinacija ex cathedra predavanja i grupnog ili individualnog rada učesnika.

Vrhunske ocjene i komentari učesnika su najbolja potvrda da je obuka implementirana na izuzetno visokom nivou.

Zbog izuzetnog interesa i prijave više od 100 polaznika na prvi kurs, Energis u narednom periodu planira da realizuje ove obuke i u drugim gradovima BiH, prvenstveno osposobljavanjem osoblja u općinama, školama, bolnicama/domovi zdravlja, tako i u javnim i privatnim firmama/organizacijama.

Priručnici

Priručnik za rad u Call centru

Priručnik za administrativno-finansijskog asistenta

Priručnik za dadilje

Priručnik za tehničke crtače armature

Priručnik za upravljanje električnim i elektronskim otpadom

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de