Realizacija stručnog usavršavanja servisera gasnih aparata

Trenutno je u toku realizacija stručnog usavršavanja servisera gasnih aparata.

Edukacija se organizira u okviru projekta „Podrška obrazovanju odraslih u BiH“ i predstavlja realizaciju zajedničke inicijative Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ) i Istraživačko-razvojnog centra za gasnu tehniku (IGT).

Program obuke je izradio IGT, a kreiran je u skladu sa stvarnim potrebama i identifikovanim zahtjevima u vještinama i znanjima servisera.

Akcenat će biti podizanje nivoa znanja servisera gasnih aparata o gasnim instalacijama kao cjelovitom sistemu sa posebnim akcentom na spregu gasnih aparata sa opskrbom zraka za sagorijevanje i odvođenjem odlaznih gasova.

Program obuke namijenjen je trenutno aktivnim serviserima, ali isto tako i nezaposlenim licima koja ispunjavaju programom predviđene uslove.

Obuku, koja obuhvata teorijski i praktični dio sa polaganjem završnog ispita, realizira IGT u svojim prostorijama.

Potreba za edukacijom svih učesnika uključenih u poslove gasnog sektora direktno proizilazi iz kontinuiranog razvoja tehnike, ali i zahvaljujući novim propisima i standardima koji povećavaju zahtjeve za kvalificiranost stručnjaka.

Firme koje i u budućnosti žele biti konkurentne ne smiju zapostaviti edukaciju i stručno usavršavanje svojih zaposlenika. Samo firme koje kompetentno i kvalitetno pružaju usluge dugoročno će biti uspješne. Troškove izrade programa i obuke prve grupe od 15 polaznika snosi GIZ Projekt „Podrška obrazovanju odraslih BiH“.

Priručnici

Priručnik za rad u Call centru

Priručnik za administrativno-finansijskog asistenta

Priručnik za dadilje

Priručnik za tehničke crtače armature

Priručnik za upravljanje električnim i elektronskim otpadom

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de