Najava obuke za servisere gasnih aparata

FINO.BA

U utorak, 30.10. u prostorijama IGT-a održana je press-konferencija u svhu upoznavanja javnosti sa predstojećim aktivnostima.

Trenutno je u toku priprema stručnog usavršavanja servisera gasnih aparata.

Edukacija se organizira u okviru projekta „Podrška obrazovanju odraslih u BiH“ i predstavlja realizaciju zajedničke inicijative Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ) i Istraživačko-razvojnog centra za gasnu tehniku (IGT).

Dodatno usavršavanje servisera gasnih aparata je, po mišljenju distributera gasa, od velike važnosti kako zbog poboljšanja segmenta usluge krajnjim korisnicima ali i sa aspekta tehničke sigurnosti.

Program obuke je kreiran u skladu sa stvarnim potrebama i identifikovanim zahtjevima u vještinama i znanjima servisera, a akcenat će biti podizanje nivoa znanja servisera gasnih aparata o gasnim instalacijama kao cjelovitom sistemu sa posebnim akcentom na povezanost gasnih aparata sa opskrbom zraka za sagorijevanje i odvođenjem odlaznih gasova.

U okviru realizacije projekta „Harmonizacija tehničke regulative u gasnom sektoru zemalja jugoistočne Evrope“ Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT) posebnu pažnju posvećuje edukaciji.

Program obuke namijenjen je trenutno aktivnim serviserima ali isto i nezaposlelnim licima koja ispunjavaju programom predviđene uslove.

Potreba za edukacijom svih učesnika uključenih u poslove gasnog sektora direktno proizilazi iz kontinuiranog razvoja tehnike ali i zahvaljujući novim propisima i standardima koji povećavaju zahtjeve za kvalificiranost stručnjaka.

Firme koje i u budućnosti žele biti konkurentne ne smiju zapostaviti edukaciju i stručno usavršavanje svojih zaposlenika.

Samo firme koje kompetentno i kvalitetno pružaju usluge dugoročno će biti uspješne.

Obuka za prvu grupu polaznika obuhvata teorijski i praktični dio sa polaganjem završnog ispita, a realizacija će biti u terminu novembar/decembar 2012 godine u specijalno namijenjenim i opremljenim prostorijama IGT-a.

Troškove izrade programa i obuke prve grupe od 15 polaznika snosit će Projekt „Podrška obrazovanju odraslih BiH“.

Priručnici

Priručnik za rad u Call centru

Priručnik za administrativno-finansijskog asistenta

Priručnik za dadilje

Priručnik za tehničke crtače armature

Priručnik za upravljanje električnim i elektronskim otpadom

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de