Primjena obrazovnog marketinga u plasiranju obuka

FINO.BA

U periodu od 7. do 9. septembra održan je 4. modul edukacije za predstavnike 15 ponuđača neformalnih obuka koji su uključeni u projekat „Podrška obrazovanju odraslih“, u sklopu radne linije „Osposobljavanje i usavršavanje“.

Svrha edukacije usmjerena jeste jačanje kapaciteta ponuđača neformalnih obuka, kako bi se tražiocima posla osigurali kvalitetni programi usavršavanja.

Predavači 4. modula bili su prof. dr. Arnold i prof. dr. Nuissl, koji su pomoću svoga bogatog iskustva u sektoru približili teme modula samim učesnicima.

Teme ovog modula bile su posvećene obrazovnom marketingu i primjerni potrebnih alata za atraktivno predstavljanje samih opisa seminara koji se nude.

Ovim modulom obrađene su sljedeće teme:

  • Orijentacija prema tržištu u obrazovanju,
  • Refleksija vlastitih marketinških strategija,
  • Rad sa javnostima i „Corporate Identity“ i
  • Proaktivni razgovor sa klijentom – oblici direktnog marketinga.

Učesnici su imali priliku da reflektuju dosadašnje načine promocije vlastitih obrazovnih potreba, ali se radilo i na razjašnjavanju slijedećih pitanja:

  • Da li je obrazovanje „roba“?,
  • Čime „vrbujemo“ naše klijente? i
  • Šta im možemo obećati, s obzirom da učenje podrazumijeva aktivnost, u ovom slučaju „klijenta“, a ne „prodavača“?.

Edukacijom je stavljen naglasak na važnost te načine oglašavanja događaja za priređivače obrazovanja odraslih, jer upravo one čine sastavni dio odnosa sa javnošću.

Oglašavanje pri tome sadrži nekoliko ciljeva:

  • Informiranje potencijalnih učesnika o ponuđenim događajima,
  • Informiranje o okvirnim uvjetima - troškovi, trajanje, preduslovi za učešće i sl.,
  • Prenošenje kvalitativnog uzora ponuđača obuke.

Osim toga, oglašavanje predstavlja važan reklamni medij ponuđača i u izvjesnoj mjeri služi i kao „vizit-karta“

Edukacijom je prenesena poruka da će oglašavanje događaja na pravi način rezultirati donošenjem čvrste odluke prisustvovanju događaju kod zainteresiranih, te da je u savremenom dobu neizostavna prisutnost obrazovnog marketinga, koji treba biti proporcionalan pozicioniranju ponuda na samom tržištu.

 

Priručnici

Priručnik za rad u Call centru

Priručnik za administrativno-finansijskog asistenta

Priručnik za dadilje

Priručnik za tehničke crtače armature

Priručnik za upravljanje električnim i elektronskim otpadom

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de