Realizirana obuka za Webinar dizajnere

FINO.BA

dodjelauvjerenja

Obuka predstavlja realizaciju zajedničke inicijative Njemačkog društva za međunarodnu saradnju - GiZ i BHM Zenica – preduzeća koje nudi usluge u oblasti edukacija i konsaltinga.

Cilj obuke je upoznavanje učesnika/ica sa webinarom kao metodom obučavanja, jer je on jedna od najprihvatljivijih opcija sticanja dodatnih vještina, kako zbog vremenske i troškovne učinkovitosti, tako i radi fleksibilnosti u planiranju termina i inteziteta obuke.

Obuka je implementirana u periodu septembar-oktobar ove godine, te je na obuci učestvovalo ukupno 15 učesnika/ica.

Nakon završene obuke, učesnici/ce su u stanju da:

  • definiraju hardverske i softverske preduslove za pružanje webinar obuke,
  • kreiraju webinar za različite vrste obuka samostalno ili u saradnji i prema instrukcijama predavača za određenu oblast,
  • kreiraju webinar obuku za druge ponuđače obuke i
  • da održavaju webinar obuku za određenu oblast.

Predavači na obuci bili su iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a u toku obuke izrađen je priručnik koji će biti od koristi budućim grupama polaznika/ica.

Tokom same realizacije obuke formirana su tri tima koji će i nakon obuke nastaviti raditi na konkretnim proizvodima, te će svoje usluge ponuditi ponuđačima obuka, kao i pravnim licima.

U tu svrhu su im na raspolaganje stavljene prostorije BHM-a sa potrebnim softverom. Polaznici/ce su završetkom obuke dobili potvrdu o učešću „Webinar dizajner/predavač“, koje su podijeljene 19. oktobra.

 

 

Priručnici

Priručnik za rad u Call centru

Priručnik za administrativno-finansijskog asistenta

Priručnik za dadilje

Priručnik za tehničke crtače armature

Priručnik za upravljanje električnim i elektronskim otpadom

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de