Uspješno završena implementacija obuke iz refleksologije

FINO.BA

19072016prirucnikDruštvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica – TMP je u saradnji sa GIZ projektom „Podrška obrazovanju odraslih u BiH“ izradilo i realiziralo obuku iz oblasti refleksologije.

Program obuke je namijenjen osobama koje su završile formalno obrazovanje za fizioterapeuta i predstavlja usavršavanje iz oblasti refleksoterapije.

Proces provođenja edukacije je u samoj pripremi i prilikom implementacije prilagođen potrebama slijepih i slabovidnih lica.

Polaznici obuke bili su dijelom uposlenici salona fizioterapeutskih usluga koji djeluje u sklopu TMPa u Sarajevu, dok su ostali učesnici bili korisnici usluga TMPa.

Nezaposleni polaznici su stekli još jednu dodatnu vještinu koja im je komparativna prednost u odnosu na druge fizioterapeute koji traže zaposlenje.

Sa stečenim znanjima polaznici mogu i samostalno nuditi usluge refleksoterapije, te na taj način osigurati sredstva za život.

Program je realiziran u periodu od aprila do jula 2016. godine kroz 120 časova, od čega je 27 posvećeno teoretskoj i 93 časa praktičnoj nastavi.

Realizacija obuke je podijeljena u 4 modula:

1. Uvod u refleksoterapiju

2. Refleksna područja na stopalu

3. Refleksna područja na šakema

4. Refleksna područja na vratu i licu

Nakon završetka obuke, svih 14 polaznika je pristupilo polaganju završnog testa koji se sastojao iz teoretskog i praktičnog dijela.

U izradi i realizaciji programa obuke učestvovali su domaći stručnjaci iz ove oblasti sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima ali i radu sa učesnicima obuka, Prim. dr Muharem Kadić, Prim. dr Dževad Avdagić i certificirani refleksolog Jasmin Avdović.

Uključenost domaćih eksperata u program edukacije umnogome olakšava ponavljanje te umanjuje troškove realizacije obuke ukoliko se ukaže potreba.

Po završetku obuke, 2 polaznika su našla angažman: jedan u sklopu salona fizioterapeutskih usluga TMPa a drugi u firmi srodne djelatnosti.

Svi ostali polaznici bez trenutnog angažmana imaju priliku da kroz radionice u sklopu TMPa poboljšaju svoje predstavljanje poslodavcima.

Priručnici

Priručnik za rad u Call centru

Priručnik za administrativno-finansijskog asistenta

Priručnik za dadilje

Priručnik za tehničke crtače armature

Priručnik za upravljanje električnim i elektronskim otpadom

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de