Nastavni planovi i programi i cjeloživotno učenje

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji sa Projektom njemačkog društva za međunarodnu saradnju - GIZ i drugim partnerima, organizovalo je danas, 07.12.2012. godine u Sarajevu Okrugli sto o temi „Nastavni planovi i programi i cjeloživotno učenje“.

Skup je otvorio federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, a učesnike su pozdravili, poželjevši uspješan rad, i dr. Rodney Reviere, voditelj tima GIZ Projekta „Podrška obrazovanju odraslih“, Adnan Husić, pomoćnik ministra za obrazovanje u Ministarstvu civilnih poslova BiH, te Bill Fairbairn, voditelj tima EU VET projekta.

Razmatranjem ove značajne teme Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je ukazalo na važnost osavremenjivanja nastavnih planova i programa, uključujući prelazak na modularne nastavne planove i programe u srednjem stručnom obrazovanju i obuci, te njihovo usklađivanje sa zahtjevima tržišta rada.

Ovaj stručni skup je ukazao i na potrebu harmonizacije nastavnih planova i programa, kako za gimnazijsko, tako i za srednje stručno obrazovanje i obuku, na području cijele Federacije BiH, kako bi se osigurala horizontalna i vertikalna prohodnost u obrazovnom sistemu, što ima poseban značaj u procesu evropskih integracija.

Važan segment osavremenjivanja nastavnih planova i programa jeste osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje, koje postaje imperativ u kontekstu brzog naučno-tehnološkog razvoja i društva koje se neprestano mijenja.

Na skupu je naglašeno da cjeloživotno učenje zauzima sve važnije mjesto u javnim politikama, te je nužno sagledati na kojim su se osnovama oblikovale evropske politike cjeloživotnog učenja, odnosno kako Bosna i Hercegovina odgovara na ove savremene izazove.

U težnji da se naše društvo transformiše u društvo znanja, sve više će dolaziti do izražaja i svi vidovi učenja odraslih od formalnog i neformalnog obrazovanja pa do informalnog učenja, kako bi cjeloživotno učenje obuhvatalo cijelu obrazovnu vertikalu od predškolskog do visokog obrazovanja, uključujući i obrazovanje odraslih.

Kampanje

Video materijali

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de