GIZ - Zavod za obrazovanje odraslih RS

U saradnji sa Zavodom za obrazovanje odraslih RS su od početka projekta organizovana 4 okrugla stola:

  • Banja Luka
  • Trebinje
  • Bijeljina
  • Pale

Tom prilikom su predstavnicima privrede i lokalnih institucija predstavljene mogućnosti saradnje sa GIZ Projektom „Podrška obrazovanju odraslih u BiH“ u sklopu radnih linija projekta kao i aktivnosti Zavoda za obrazovanje odraslih RS.

Predviđeno je učešće 20 predstavnik lokalne zajednice, kako se događaj ne bi pretvorila u jednostrano prenošenje informacija i kako bi svaki učesnik imao priliku da sa prisutnima prodiskutuje njemu bitne probleme, specifične za svaku sredinu i instituciju /firmu.

Kampanje

Video materijali

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de