Heroji svakodnevnice

Odrasli ljudi imaju razumljive strahove od povratka u školu a posebice osnovnu školu, jer su samim tim suočeni sa predrasudama od strane opće javnosti, prijatelja, porodice i eventualno radnih kolega. 

Dosadašnji aktivnost sa nastavnicima i državnim institucijama jasno ukazuju na nužnost buđenja svijesti u javnosti o potrebama naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja, te radu na samoj motivaciji odnosno povećanju broja polaznika.

Iz tog razloga GIZ je u saradnji sa partnerima projekta pokrenuo reklamnu kampanju sa ciljem boljeg informisanja javnosti i jačanja motivacije polaznika. Projekat „Podrška obrazovanju odraslih u BiH“ je za izradu kampanje angažovao mlade ljude i studente završnih godina različitih smjerova koji su zajedno sa predstavnicima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona uz pomoć predstavnika Projekta kreirali kampanju.

Pri tome su dobili priliku da pored znanja stečenog u formalnom sistemu obrazovanja prikupe i radna iskustva u profesionalnom okruženju na konkretnom i dosta složenom projektu.

Kampanja se realizirala kroz niz aktivnosti kao što su:

  • Kreiranje idejnog rješenja kampanje
  • Kreiranje materijala(plakati, Flyer-i, Billboard-i) u svrhu informisanja i motivisanja potencijalnih polaznika, ali i šire javnosti.
  • Press konferencija u svrhu informisanja javnosti o planiranim aktivnostima i ciljevima kampanje
  • Postavljanje materijala nekoliko dana prije Međunarodnog dana pismenosti (08.09.)
  • Postavljanje info pultova na Međunarodni dan pismenosti u šest gradova gdje Projekat vrši i usavršavanje nastavnika.

Informisanje putem info pultova kao i kreirano vizualno rješenje privukli veliku medijsku pažnju, čime je postignut cilj širenja informisanja šire javnosti i tematiziranja potrebe naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja .

Kampanje

Video materijali

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de