Lakše dostupnim informacijama do veće zapošljivosti

Lakše dostupne informacije o trenutnoj ponudi obuka i edukacija i njihova bolja vidljivost u javnosti osnovni su ciljevi suradnje između njemačkog GIZ-a, Agencije za rad i zapošljavanje BiH i kompanije Kolektiv d.o.o. 

Ova tri partnera surađuju unutar projekta “Podrška obrazovanju odraslih”, podržanog od strane njemačke Vlade.

Današnje potpisivanje Memoranduma o suradnji je ozvaničilo početak zajedničkog rada između ova tri partnera.

 

Dokument definiše partnerski odnos između Agencije za rad i zapošljavanje BiH, GIZ GmbH i Kolektiv d.o.o. u kojem Kolektiv d.o.o., pokretač Posao.ba i portala www.edukacija.posao.ba preuzima sadržaje sa stranice www.obuke.ba u svrhu kvalitetnijeg informisanja širih javnosti o trenutno postojećim i aktualnim obukama na prostoru Bosne i Hercegovine sa fokusom na neformalnim programima obrazovanja, dok će Agencija za rad i zapošljavanje BiH iskoristiti vlastite postojeće resurse kako bi zainteresovane osobe kvalitetno i kontinuirano obavještavala o mogućnostima za dodatne obuke i usavršavanje i novostima na stranici.

„Sinergija između tri organizacije koje pripadaju različitim oblastima, ali djeluju u istom pravcu i s jednakim ciljem – povećanjem zapošljivosti u Bosni i Hercegovini, bez dvojbe treba rezultirati vidljivim pomacima, ne samo u povećanju broja zaposlenih, nego i u boljem balansu između zahtjeva radnog tržišta i raspoloživih kadrova“, rekao je na današnjoj press konferenciji povodom potpisivanja Memoranduma Dr. Rodney Reviere, vođa projekta „Podrška obrazovanju odraslih“.

Željko Rajić, zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH, i Nermana Ajanović-Hajdarpašić, projekt menadžer kompanije Kolektiv d.o.o., supotpisnici Memoranduma o saradnji, su naglasili važnost bolje vidljivosti dostupnih obuka u široj javnosti, naglašavajući činjenicu da je osnovna namjera buduće saradnje podržavanje razvoja baze podataka o ponudi u obrazovanju odraslih, omogućavajući BiH firmama i pojedincima pristup opširnijim informacijama o neformalnim programima obuka, kao i o stručnim ponuđačima obuka na jednom mjestu.

Stav sve tri organizacije je da su upravo usavršavanja i specijalizacije u skladu sa stvarnim potrebama privrede jedan od efikasnijih alata za smanjenje broja nezaposlenih osoba i svoja će nastojanja u pravcu povećanja zapošljivosti u BiH nastojati konkretizirati kroz trilateralnu saradnju koju ovaj Memorandum definiše.

 

Kampanje

Video materijali

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de