Stručna edukacija nastavnog osoblja

FINO.BA

Redovno nastavno osoblje osnovnih škola stoji pred izazovom da prenesu znanje u što kraćem roku i pri tome nađu odgovarajući modus komunikacije sa polaznicima, kao i da samostalno odluče o težištima sadržaja, jer je nemoguće ispoštovati čitav nastavni plan i program kod vanrednih učenika koji je predviđen za redovne učenike osnovnih škola.

Pomenuti projekat nudi stručnu edukaciju za kompletno nastavno osoblje iz šest licenciranih škola koji pripadaju pilot regijama: Zenica, Banja Luka, Kakanj, Mrkonjić Grad, Sarajevo i Vojkovići.

U svakoj školi se održava obuka od pet modula iz oblasti andragogije za čiju realizaciju je angažovan dvv international. Isti implementira module uz pomoć visoko stručnog kadra iz BiH, Hrvatske i Srbije za preko 100 učesnika u periodu između marta 2012. i marta 2013. godine. Obrazovanje nastavnika osnovnih škola koji pohađaju ove module služi za edukaciju iz oblasti andragogije ali i za razmjenu ličnih iskustava i ukazivanje na dodatne potrebe i poteškoće. Moduli su koncipirani u skladu sa značajem i ciljevima funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, s jedne, i specifičnostima uloge edukatora odraslih, s druge strane. Tako moduli tematski obuhvataju kako psihološke osnove, karakteristike i stilove učenja odraslih, tako i komunikaciju, upravljanje obrazovnom grupom, te oblike vizualizacije, prezentacije, interaktivne metode ali i prilagođavanje kurikuluma za osnovno obrazovanje u radu sa odraslima.

Pregled modula:

Moduli su zasnovani na razvoju kompetencija za rad nastavnika, a iskazani su u vidu tematskih grupa.

Modul

Teme

Trener

Ko-trener

I

Učenje odraslih – psihološke osnove, karakteristike, stilovi učenja

Prof. Dr. Mirjana Mavrak

Sandra Bjelan

II

Komunikacija, grupna dinamika i upravljanje obrazovnom grupom

Doc. Dr. Katarina Popović

Maja Maksimovic, M.A.

III

Vizualizacija i prezentacija u obrazovnom radu sa odraslima

Emir Avdagić, M.A.

Nataša Prodanović

IV

Interaktivne metode obrazovanja odraslih

Doc. Dr. Haris Cerić

Mr. Branko Djanošić

V

Prilagođavanje kurikuluma za osnovno obrazovanje radu sa odraslima

Prof. Dr. Šefika Alibabić

Mr. Jovan Miljković

Do sada su realizovane stručne edukacije sa nastavnim osobljem iz

1. OŠ Musa Ćazim Ćatić, Zenica

2. OŠ Branko Radičević, Banja Luka

u toku su stručne edukacije sa nastavnim osobljem iz

3. OŠ Hamdije Kreševljaković, Kakanj

4. OŠ Ivan Goran Kovačić, Mrkonjić Grad

5. OŠ Aleksa Šantić, Vojkovići

6. OŠ Džemaludin Čaušević, Sarajevo

 

Trening za trenere:

Uloga multiplikatora u obrazovanju odraslih ima naročit značaj u kontekstu diseminacije rezultata i njihove održivosti – kako na nivou pojedinaca, tako i na nivou školske sredine, od koje se očekuje da i posle završetka projekta nastavi sa primjenom i širenjem novih koncepata, stečenih znanja i usvojenih vještina. Multiplikatori ovu funkciju pre svega ostvaruju kao treneri trenera, doprinoseći time maksimalnom iskorištenju nastavnih kapaciteta i efikasnosti obrazovnog rada.

Od obučenih ca. 100 nastavnika biće odabrano njih 20, koji će se dalje obučavati za ulogu multiplikatora. Izbor će biti izvršen na osnovu sljedećih kriterijuma:

-       Pokazane sposobnosti i kapaciteti za trenerski rad sa odraslima, procijenjeni od strane svih trenera koji su učestvovali u obukama i GiZ-a,

-       Iskazana motivacije za trenerski rad;

-       Struktura potrebne grupe multiplikatora po osnovu predmeta, škole i regije.

Tematske cjeline koje će biti obrađivane na obuci multiplikatora su:

1. Komunikacione vještine

2. Metode za trening trenera

3. Upravljanje obrazovnim procesima

4. Uloga i značaj savjetovanja i vođenja u obrazovanju trenera

5. Vještine savjetovanja i vođenja

6. Liderske vještine

7. Koučing – koncept, značaj i principi

8. Vještine koučinga

 

Sve spomenute kompetencije i vještine, naročito savjetovanje i koučing, mogu značajno doprinijeti stvaranju pozitivne klime u školskom kolektivu, jačanju suradničkih odnosa i intenzivnijoj razmjeni znanja i iskustava. Ovako pripremljeni treneri biće i osnova za budući rad škole na osnovnom obrazovanju odraslih.

„Heroji svakodnevnice“

Odrasle osobe koje se odluče ponovu uključiti u sistem obrazovanja, i to uprkos svim obavezama i problemima, to su heroji svakodnevnice! Obrazovanje je ključ ličnog i profesionalnog uspjeha i počinje upravo sa osnovnim obrazovanjem. Sa kampanjom „Heroji svakodnevnice“ želimo pohvaliti sve kandidate programa naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja ali i jačati svijest javnosti o osnovnom obrazovanju odraslih. U tu svrhu izrađeni su infomaterijali i obilježen je Međunarodni dan pismenosti u 6 gradova paralelno. 08.09.2012 postavljeni su info-štandovi u saradnji sa partnerski školama i institucijama u Sarajevu, Vojkovićima, Banja Luci, Mrkonjić Gradu, Zenici i Kaknju. Predstavnici škola informisali su sve zainteresovane odrasle o programu naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja u njihovoj školi. Prolaznici su saznali između ostalog gdje, za koliko novca, u kojem periodu i na koji način mogu završiti osnovnu školu. Veoma smo ponosni na uspješnu akciju i radujemo se velikoj medijskoj pažnji za Međunardni dan pismenosti.

Heroji svakodnevnice - Naknadno sticanje osnovnog obrazovanja

 

Pratite na s na Facebook-u: http://www.facebook.com/heroji.svakodnevnice

 

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de