„Heroji svakodnevnice“ – kampanja koja ruši bh. predrasude

FINO.BA

 

Od 2011. godine do danas, projekat „Podrška obrazovanju odraslih“ kroz radnu liniju „Naknadno sticanje osnovnog obrazovanja“, koje se između ostalog bavi pitanjem završavanja osnovne škole nakon navršene 15. godine života, implementira kampanju „Heroji svakodnevnice“.

Danas u Bosni i Hercegovini ne postoji egzaktna statistika koja pokazuje stvarni broj građana koji nisu, iz bilo kojeg razloga, do odrasle dobi uspjeli završiti osnovno obrazovanje. Do konačnih rezultata popisa stanovništva provedenog u oktobru 2013. godine, dostupni podaci koji tretiraju ovo pitanje dolaze iz dva izvora. Prvi je istraživanje koje je UNESCO 2012. godine sproveo u BiH na relativno velikom uzorku u odnosu na ukupan broj stanovništva. Prema ovom istraživanju, čak 15% stanovnika BiH je potpuno nepismeno, dok je čak 30% samo funkcionalno pismeno. Drugi izvor je izvještaj Misije OSCE iz 2009. godine koje, sukladno svojim podacima, tvrdi da je skoro 48 % žena i 25 % muškaraca u seoskim područjima BiH nepismeno i nema završeno osnovno obrazovanje, dok je u urbanim sredinama bez završene osnovne škole 7% posto muškaraca i 2% žena.

http://radiosarajevo.ba/novost/10619/bih-vodeca-zemlja-po-stepenu-nepismenosti-na-balkanu

http://civilnodrustvo.ba/vijesti/medjunarodni_dan_pismenosti.html

Upravo zbog ovih razloga, želeći skrenuti fokus javnosti na pitanje pismenosti i važnosti obrazovanja kao temelja društvenog i ekonomskog razvoja zajednice, 2011. je pokrenuta kampanja „Heroji svakodnevnice“. Kampanja je posvećena onima koji su, pored obaveza i, najčešće, problema koje nosi svakodnevnica, hrabro odlučili da se suoče i sa društvenom anatemom koja u pravilu prati pitanje naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i posvete se završetku osnovne škole u odrasloj dobi. Ove hrabre ljude s pravom treba nazvati herojima.

Kampanja se vezuje za Međunarodni dan pismenosti koji se obilježava 8. septembra. Međunarodni dan pismenosti (International Literacy Day) UNESCO-ova je inicijativa, čiji je cilj svake godine podsjetiti međunarodnu zajednicu na status pismenosti i obrazovanja odraslih na globalnoj razini.

Iako se pismenost često shvata kao podrazumijevajući pojam, riječ je o kompleksnom i dinamičnom konceptu, što radna linija „Naknadno sticanje osnovnog obrazovanja“ s pažnjom tretira kroz različite segmente – od razvoja alata, osposobljavanja nastavnika koji preuzimju odgovornost za obučavanje odraslih, do uticanja na legislativu koja za cilj ima bolju i olakšanu sprovedivost obrazovanja odraslih. Teorije pismenosti razvile su se od onih usredotočenih isključivo na promjene u pojedincu do kompleksnijih pogleda koji zahvataju i šire društvene kontekste koji potiču i omogućavaju aktivnosti i praksu pismenosti. U skladu s ovim razvojem, tokom protekle tri godine u kojima se kampanja „Heroji svakodnevnice“ razvijala, razvilo se i shvatanje pismenosti u bosansko-hercegovačkom društvu, od shvatanja pismenosti kao jednostavnog procesa sticanja osnovnih kognitivnih vještina, preko korištenja ovih vještina na načine koji doprinose socioekonomskom razvoju, do razvijanja kapaciteta za društvenu svijest koja nužno predstavlja i podlogu za lične i društvene promjene.

Medijska podrška kampanji

Kuriozitet ove kampanje je, svakako, činjenica da je na teritoriji Bosne i Hercegovine ovo prva takva kampanja koja je fokusirano javni diskurs angažirala pitanjem o stvarnom stanju pismenosti u bh. društvu, aktivno se baveći pitanjem posljedica zanemarivanja važnosti osnovnog obrazovanja kao temelja ekonomskog napretka i socijalnih promjena. Nezanemariv je angažman medija koji su se u protekle tri godine bavili ovim pitanjem. Od 2011. godine, kada je kampanja prvi put predstavljena, svi bosanskohercegovački mediji su, bez iznimke, svoj prostor ustupili događanjima na info-štandovima, ali i njenim ciljevima i namjerama, te konkretnim informacijama o partnerima projekta, odnosno lokacijama i školama koje nude mogućnost naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Vijest o info-štandovima organizovanim povodom Međunarodnog dana pismenosti u sklopu kampanje „Heroji svakodnevnice“ je samo u 10 dana mjeseca septembra 2014. godine objavljena više od 50 puta u preko 30 medija u BiH i regionu. Vodeći bh. mediji su, uz vijest o info-štandovima, napravili i proširene, sveobuhvatne priče o kampanji i važnosti pismenosti danas, uključujući testemonijale polaznika.

Mediji o kampanji, izdvojeno

U 2013. godini je Al Jazeera Balkans, jedan od najprestižnijih informativnih medija u regionu, inspirisana kampanjom „Heroji svakodnevnice“ kompletnu emisiju serijala „Kontekst“ posvetila ovom pitanju.

http://balkans.aljazeera.com/video/kontekst-nepismenost-u-zemljama-regije

Kampanja „Heroji svakodnevnice“ tokom mjeseca septembra, pored serije članaka, konferencija za medije i oglasa kreiranih da pažnju javnosti skrenu na pitanja pismenosti, osnovnog obrazovanja, ali i na heroje među nama koji se odlučuju na hrabar korak dovršavanja temeljnog, osnovnog obrazovanja, svake godine diljem Bosne i Hercegovine organizuje info pultove 8. septembra. Do danas, gradovi u kojima su bili postavljeni info štandovi su Sarajevo, Banja Luka, Zenica, Kakanj, Mrkonjić Grad i Vojkovići. Na cjelodnevnom događanju, predstavnici i partneri ovog projekta su tokom cijelog dana na raspolaganju građanima za sve informacije o načinima i mogućnostima sticanja osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, te projektu „Podrška obrazovanju odraslih“ i važnosti pismenosti danas. Na svakom od štandova posjetitelji, građani i građanke, imaju priliku iz prve ruke doznati šta je potrebno za prijavu, svakako i ispuniti prijave na licu mjesta i uz pomoć nastavnika iz škola-partnera. Cjelodnevnom animacijom svih prolaznika cilj događanja je skrenuti pažnju na sam projekat, pitanje pismenosti, važnost obrazovanja u razvijenom društvu i sve mogućnosti koje obrazovanje nudi. Naglasak je svakako na isticanju hrabrosti onih koji se odlučuju na ovaj korak, na Heroje među nama.

Tokom kampanje je podijeljeno nekoliko desetina hiljada informativnih flajera, bedževa, olovaka, ekoloških vrećica, balona i postera koji su osmišljeni i dizajnirani na način da privuku pažnju svih javnosti u Bosni i Hercegovini i vrlo decidno prenesu informaciju o Herojima svakodnevnice. Medijska kampanja uključuje i seriju oglasa putem bilborda i postera u javnom prevozu na teritoriji skoro cijele države, koji su rezultirali vrlo mjerljivim i konkretnim povećanjem interesa kako za kampanju, tako i za mogućnosti koje nudi radna linija „Naknadno sticanje osnovnog obrazovanja“, ali i ostale linije i mogućnosti koje se nude u projektu podrške obrazovanju odraslih.

Pažljivom medijskom strategijom koja je prethodila implementaciji kampanje, iskorišteni su upravo oni komunikacijski kanali koji će zaista doprijeti do stvarnih konzumenata projekta, ne zanemarujući važnost prenošenja informacije preko različitih ciljnih skupina.

Tako je 2013. godine pokrenuta i Facebook stranica „Heroji svakodnevnice“ koja, i ne samo u vrijeme aktivne kampanje u septembru, članovima na dnevnoj osnovi prezentuje rezultate projekta i njegov napredak.

https://www.facebook.com/heroji.svakodnevnice

Partneri projekta i zajednički uspjesi

Uz predanost partnera projekta koji su od samog početka aktivno uključeni u implementaciju kampanje, zahvaljujući medijima koji su kampanju „Heroji svakodnevnice“ pozorno pratili i o njenim ciljevima objektivno izvještavali, tri godine nakon postavljanja prvih info štandova ova je inicijativa prepoznata u javnosti Bosne i Hercegovine ali i kod donosioca odluka u segmentu obrazovanja.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON) su tako krajem marta 2014. godine sa GIZ-om potpisali Memorandum o razumijevanju, u vezi realizacije Projekta „Podrška obrazovanju odraslih“ u oblasti naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja.

Dokument predstavlja okvir saradnje između navedenih ključnih partnera i Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), koji će zajednički raditi na unapređenju naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja, odnosno unapređenju obrazovanja odraslih u pogledu ekonomskih i socijalnih potreba u Bosni i Hercegovini, te na razvoju i poboljšanju ponude za naknadno sticanje osnovnog obrazovanja u smislu usaglašavanja sa evropskim standardima. Time se odraslim osobama, pored osnovnog obrazovanja, želi omogućiti i sticanje prvog oblika minimalnog stručnog osposobljavanja, radi poboljšanja zapošljivosti kod ekonomski najugroženije grupe odraslih osoba.

Ova saradnja odnosi se i na izradu prijedloga za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, što uključuje ishode i ciljeve učenja za odrasle u osnovnom obrazovanju kao i prijedlog o dužini trajanja ovog vida obrazovanja. Funkcionalizacija nastavnog plana i programa za odrasle u osnovnom obrazovanju podrazumijeva i otvaranje mogućnosti za sticanje minimalnog vida stručnog osposobljavanja za određene poslove unutar jednog zanimanja. Izrada prijedloga vrši se u sklopu radne grupe čiji su članovi potpisnici Memoranduma, kao i predstavnici drugih relevantnih instititucija.

Uključeni akteri su se složili da je ujedno cilj ove saradnje i povećanje broja učesnika u obrazovanju odraslih te unapređenje ovog vida obrazovanja, uz naglasak na osobe sa niskim ili nedovoljnim nivoom obrazovanja, kao osnove za njihov dalji lični i profesionalni razvoj.

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju je bilo logičan korak, nakon što je FMON već poslije prve godine sprovođenja kampanje i implementacije projekta odobrilo budžet za kandidate za naknadno sticanje osnovnog obrazovanja u FBiH, koji ranije nije postojao i polaznici su bili dodatno opterećeni ovim izdacima. Socijalno osjetljivoj kategoriji, u kojoj se svakako nalaze osobe sa nezavršenim osnovnim obrazovanjem, osiguravanje budžeta koje pokriva troškove školarine je bilo od izuzetnog značaja i vrlo vjerovatno presudno u donošenju odluke o nastavku školovanja, a postignut je konstantnim insistiranjem kroz projekat i kampanju da se i na ovaj način olakša nastavak obrazovnog procesa. GIZ projekat kroz stručno savjetovanje nadležnih institucija nastoji uvrstiti odluku o besplatnom sticanju osnovnog obrazovanja i u kantonalnim Zakonima o obrazovanju odraslih, kako bi ovo osnovno ljudsko pravo bilo sistemski zagarantovano svim odraslim osobama u BiH. Prvi uspjesi se bilježe ne samo u Federalnom Zakonu o principima obrazovanja odraslih, već i u Zakonu o obrazovanju odraslih Zeničko-Dobojskog kantona, dok ova odredba već od 2009. godine postoji u Zakonu obrazovanja odraslih Republike Srpske.

Azra Ramić, Rodney Reviere, Damir Mašić
Damir Mašić, Rodney Reviere
Damir Mašić, Rodney Reviere
Damir Mašić, Rodney Reviere

Brojke koje svjedoče o uspješnosti uklanjanja predrasuda društva i onih koji se odlučuju da se ponovo uključe u proces obrazovanja su višestruko povećane kroz godine kampanje. Tako bilježimo konstantan porast prijavljenih kandidata za naknadno sticanje osnovnog obrazovanja u partnerskim škola širom zemlje. Konkretno, u Sarajevu i Zenici je, sa prijavljenih 17 kandidata prije tri godine, ovaj broj narastao na čak 50 kandidata u 2014. godini i svakodnevno raste.

Od početka kampanje do danas, u projekat su uključeni i partneri bez čijeg aktivnog i predanog angažmana aktivnosti ne bi bile realizirane ovim intenzitetom, niti na ovoj razini kvalitete kakva je evidentna danas. Od samog početka, partneri „Heroja svakodnevnice“ su osnovne škole „Musa Ćazim Ćatić“ iz Zenice, „Branko Radičević“ iz Banja Luke, „Džemaludin Čaušević“ iz Sarajeva, „Hamdija Kreševljaković“ iz Kaknja, „Ivan Goran Kovačić“ iz Mrkonjić Grada i „Aleksa Šantić“ iz Vojkovića, potom APOSO, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Zavod za obrazovanje odraslih RS-a sa direktoricom Mirom Berom i Službe za zapošaljvanje. Ovi partneri su kroz sve tri godine nastavile svoj angažman, a partnerstva su proširena i sa novim članovima. Tako su danas Caritas Švicarska, te nevladine organizacije „Leda“, „Astra“ i „Budi moj prijatelj/Be my Friend“ neki od novih, jednako predanih partnera i prijatelja projekta, ali i kampanje. Uz nove članove-partnere, posebno ohrabrujuća i motivirajuća je činjenica da je u 2014. godini u Zenici osnovano nevladino Udruženje „Heroji svakodnevnice“ koje vodi gđa. Sanela Kulović.

Udruženje "Heroji svakodnevnice" nastalo je kao produkt projekta "Podrška obrazovanju odraslih" usmjerenog na naknadno stjecanje osnovnog obrazovanja, a glavni cilj Udruženja jest promovisanje obrazovanja odraslih, cjeloživotnog učenja i jačanje svijesti o potrebi te vrste obrazovanja. Udruženje je inspirisano ciljevima kampanje i cijelog projekta, a okuplja predavače iz raznih dijelova BiH, koji su prošli ciklus stručnih obuka GIZ-a i postali multiplikatori andragoških kompetencija.

https://www.facebook.com/groups/527831613987333/)

Heroji svakodnevnice u budućnosti

Kampanja „Heroji svakodnevnice“ će se nastaviti i u narednim godinama. GIZ, kao inicijator i pokretač kampanje, će do završetka projekta nastojati ojačati kompetencije i vještine partnera kako bi i po završetku projekta oni nastavili sa, bez dvojbe, kampanjom koja je srušila bh. predrasude o naknadnom sticanju osnovnog obrazovanja u našem društvu.

Obzirom na to da je ova kampanja jedan dio sveukupnog djelovanja radne linije „Naknadno sticanje osnovnog obrazovanja“, neophodno je da se paralelno razvijaju i implementiraju ostale aktivnosti koje će tek u kombinaciji sa medijskom kampanjom bilježiti trajne i samoodržive rezultate. Iz tog razloga se nastavlja sa stručnom obukom savjetnika radi sticanja andragoških kompetencija, razvijaju se ishodi i ciljevi učenja za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, te organizuju okrugli stolovi i konferencije radi razmjene iskustava i umrežavanja ključnih partnera iz cijele države ali i regiona.

GIZ projekat „Podrška obrazovanju odraslih“ se i ovim putem srdačno zahvaljuje svim partnerima i medijima, koji su prepoznali značaj ove obrazovne oblasti i koji će u budućnosti pomoći pri uređenju i unapređenju obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini.

(FOTOGALERIJE 2013, 2014)

Dodatne informacije:

Azra Ramić
GIZ - Förderung der Erwachsenenbildung/Podrška obrazovanju odraslih Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Splitska 7
71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
T +387 33 216 162
F +387 33 223 785
M +387 62 783 779
E: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
www.giz.de

 

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de