Naknadno sticanje osnovnog obrazovanja

Polazeći od posla koji je obavljen u proteklih tri godine u pogledu unapređenja i promocije učešća u naknadnom sticanju osnovnog obrazovanja, projekat sada radi na uvođenju promjene u pristupu i načinu održavanja nastave za odrasle. Na prvom mjestu je podrška pružena nastavnicima koji su obučeni u prvoj fazi i za koje je razvijen i osiguran inovativan priručnik. Svoje znanje o andragoškim tehnikama za obrazovanje odraslih nastavnici će širiti u školama na području Bosne i Hercegovine. Pored toga se realizuje izrada predloška nastavnog plana i programa za naknadno sticanje osnovnog obrazovanja na bazi ishoda i ciljeva učenja, koristeći participatoran pristup, koji uključuje zainteresovane strane iz svih relevantnih institucija širom zemlje. Ovaj predložak nastavnog plana i programa može biti korišten kao resurs za ažuriranje i funkcionalizaciju postojećeg plana i programa u Republici Srpskoj, kao i predložak za Brčko Distrikt i kantone širom Federacije.

Istovremeno se educiraju savjetnici i supervizori iz obrazovnih institucija s ciljem sticanja ključnih andragoških kompetencija za rad sa odraslima.

Odgovorna osoba: Azra Ramić  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de